Poradenstvo, konzultácie a školenie

Team PRK Partners je presvedčený o tom, že väčšine problémov vzniknutých na pracovisku je možné predísť pomocou školenia pracovníkov a uplatňovaním osvedčených postupov „best practices“. Naši odborníci na pracovnoprávnu a personálnu problematiku ponúkajú podnikom aktuálne poradenstvo, školenie a pomoc v oblasti riadenia ľudských zdrojov. Ďalej poskytujeme poradenské služby zamestnávateľom pri hľadaní najefektívnejšieho riešenia akéhokoľvek problému vzniknutého na pracovisku. Našim klientom pomáhame zaistiť súlad ich zamestnaneckej politiky, vnútorných predpisov a pokynov s národnými pracovnoprávnymi predpismi. Náš pracovnoprávny team pravidelne ponúka svojim klientom bezplatné informačné služby a semináre v oblasti pracovného práva a zamestnanosti.

Členstvo v medzinárodnej aliancii