Odmeňovanie vedúcich pracovníkov

Vďaka svojej odbornej skúsenosti s riešením zložitej problematiky súvisiacej s poskytovaním odmien vedúcim pracovníkom poskytuje PRK Partners komplexné právne a administratívne poradenstvo v oblasti manažérskych odmien. Dobre rozumieme najrôznejším aspektom odmien pre vedúcich pracovníkov – od zmlúv upravujúcich základný plat až po motivačné plány odmien. Pripravovali sme manažérske zmluvy pre celý rad vedúcich tuzemských firiem, ako aj pre dcérske spoločnosti významných nadnárodných korporácií.

Členstvo v medzinárodnej aliancii