Medzinárodné pracovné právo

Medzinárodné pracovné právo sa vyvíja súčasne s dnešnou veľmi premenlivou oblasťou pracovného práva a zamestnanosti. Veľa spoločností rozvíja svoje aktivity aj v zahraničí. Na prácu v zahraničí potrebujú najímať, udržať si alebo vysielať svojich najlepších zamestnancov. PRK Partners ponúka komplexný servis a poradenstvo v tejto oblasti praxe. Pravidelne poskytujeme poradenské služby v záležitostiach týkajúcich sa vyslania zamestnancov v rámci EÚ, a rovnako pomáhame medzinárodným korporáciám pri riešení problematiky zamestnávania cudzích štátnych príslušníkov v našom regióne. Naše jedinečné postavenie firmy disponujúcej medzinárodnou perspektívou, i znalosťou domácich pomerov a tuzemského trhu, nám umožňuje poskytovať hlboké a drahocenné skúsenosti v oblasti medzinárodného pracovného práva.

Členstvo v medzinárodnej aliancii