Pracovné právo a zamestnanosť

Od doby, keď vybudovala svoj silný pracovnoprávny team v roku 2003, PRK Partners tieto kritériá ľahko spĺňa.

Náš team disponuje jedinečnými skúsenosťami vo všetkých oblastiach pracovného práva a riadenia ľudských zdrojov - od zamestnávania cudzích štátnych príslušníkov až po riešenie pracovnoprávnych sporov.V renomovanej publikácii Chambers Europe je PRK Partners pravidelne hodnotená ako jedna z najlepších advokátských kancelárií v oblasti pracovného práva. V publikácií sa uvádza, že „davy klientov žiadajú PRK Partners o radu vo všetkých oblastiach pracovného práva a zamestnanosti - od prípravy pracovných zmlúv, cez ukončenie zmluvných vzťahov až po kolektívne vyjednávanie.“ Spolupracujeme s najrôznejšími klientmi so zameraním na veľkých zamestnávateľov.

Chambers Europe zaraďuje PRK Partners medzi popredné advokátske kancelárie v oblasti bankovníctva a financií, korporátneho práva vrátane fúzií a akvizícií, riešenia sporov, pracovného práva, práva nehnuteľností, TMT a súťažného práva.Legal 500 odporúča PRK Partners naprieč všetkými jurisdikciami v oblasti bankovníctva a financií, fúzií a akvizícií, riešenia sporov, pracovného práva, energetického práva a súťažného práva.V zozname Best Lawyers nájdete 7 odborníkov PRK Partners v oblastiach bankovníctvo a financie, kapitálové trhy, korporátne právo, fúzie a akvizície, právo nehnuteľností a pracovné právo.PLC Which Lawyer zaraďuje PRK Partners na popredné priečky v oblastiach bankovníctvo, kapitálové trhy, súťažné právo, korporátne právo, riešenie sporov, právo životného prostredia, právo duševného vlastníctva, pracovné právo, outsourcing, právo nehnuteľnoMedzi odborníkmi Who's Who Legal nájdete špecialistov PRK Partners v oblasti súťažného práva, corporate governance a pracovného práva.

Vybrané skúsenosti


  • Kontinuálne poradenstvo spoločnosti KSR International v oblasti pracovného a korporátneho práva.
  • Právne poradenstvo českej farmaceutickej spoločnosti ohľadom vysielania zamestnancov v rámci EÚ.
  • Právne poradenstvo v súvislosti s uplatňovaním zásad tzv. „whistleblowing policy“ medzinárodnej farmaceutickej spoločnosti.
  • Vyjednávanie balíka odstupného pre manažéra farmaceutickej spoločnosti v súvislosti s ukončením jeho pracovného pomeru.
  • Kompletné pracovnoprávne poradenstvo poprednému prevádzkovateľovi medzinárodného hotelového reťazca v súvislosti s jeho českou pobočkou – tento právny servis zahrňoval vyjednávanie kolektívnej zmluvy, prípravu pracovných zmlúv pre cudzích štátnych príslušníkov, vybavovanie víz a pracovných povolení a reorganizáciu managementu.

Členstvo v medzinárodnej aliancii