Výstavba

V rámci nášho záväzku poskytovať služby počas celej doby realizácie developerského projektu poskytujeme cenné rady a konzultácie vo všetkých záležitostiach týkajúcich sa výstavby. Poskytujeme poradenstvo dodávateľom i investorom v súvislosti so zabezpečením ich práv vyplývajúcich zo zmluvy o dielo a pomáhame im pri riešení akýchkoľvek sporov, ktoré môžu vzniknúť v súvislosti s výstavbou. Pokiaľ ide o túto oblasť praxe, naši právnici sa veľmi dobre orientujú na poli vnútroštátneho i medzinárodného práva, a sú preto schopní poskytnúť klientom efektívne vedenie pri realizácií akýchkoľvek stavebných projektov.

Členstvo v medzinárodnej aliancii