Prenájom komerčných priestorov a správa aktív

Náš team práva nehnuteľností trvale spolupracuje s mnohými vlastníkmi komerčných priestorov, ktorým poskytuje komplexné poradenstvo od prípravy nájomných zmlúv až po due diligence ohľadom nájomníkov. Vlastníkom nehnuteľností poskytujeme včasnú, inovatívnu a spoľahlivú právnu radu a asistenciu. Naši právni odborníci majú praktické skúsenosti s prípravou nájomných zmlúv ako aj so zabezpečovaním agendy ohľadne majetku akéhokoľvek druhu.

Naše odborné znalosti a skúsenosti siahajú až po oblasť správy aktív. Naši experti pomáhajú klientom zabezpečiť, aby ich aktíva boli riadne poistené a zmluvne ošetrené tak, aby bola zachovaná ich hodnota.

Členstvo v medzinárodnej aliancii