Infraštruktúra

Naši skúsení odborníci pomáhali pri budovaní jednej z najdôležitejších infraštruktúr v našom regióne. Poskytovali sme poradenstvo ohľadne rozvoja a vlastnej výstavby významných letísk, čistiarní odpadových vôd, diaľnic a nukleárnych reaktorov. Naši právnici majú bohaté skúsenosti s realizáciou transakcií v rámci spolupráce súkromného a verejného sektora a so zabezpečením štátnych zakázok. Našim klientom poskytujeme komplexné profesionálne služby v oblasti realizácie projektov rozvoja infraštruktúry.

Členstvo v medzinárodnej aliancii