Nehnuteľnosti

V dnešnej dobe predstavuje nákup, predaj a správa nehnuteľností veľmi zložitý proces, ktorý často vyžaduje odborné poradenstvo za pomoci kvalifikovaných a skúsených právnych expertov. Naše oddelenie práva nehnuteľností má veľa takýchto poradcov. V prestížnej medzinárodnej publikácií Chambers Europe je PRK Partners doporučovaná vďaka svojej schopnosti neustále získavať „mimoriadne uznania a ocenenia za to, že disponuje teamom právnych poradcov výnimočných kvalít.“ Náš team skúsených odborníkov o sebe dáva vedieť na tuzemskej i medzinárodnej scéne. V našom oddelení práva nehnuteľností pracuje vyše 30 právnikov, ktorí radia významným bankám, vlastníkom realít, developerom a majiteľom resp. prenajímateľom nehnuteľností dosahovať ich vytýčené ciele.

PRK Partners sa stala neoddeliteľnou súčasťou veľkého boomu na miestnom trhu s nehnuteľnosťami a zostáva naďalej jednou z popredných poradenských firiem v tejto oblasti. V oblasti nehnuteľností ponúka naša firma komplexné služby s pridanou hodnotou – od akvizícií pozemkov, cez zabezpečenie súladu s environmentálnymi zákonmi až po prípravu nájomných zmlúv. Medzi našich významných klientov patria spoločnosti Alcatel-Lucent Czech, KSR International, M&A RealConsult, Pinnacle Central & Eastern Europe a RPG Real Estate.

Chambers Europe zaraďuje PRK Partners medzi popredné advokátske kancelárie v oblasti bankovníctva a financií, korporátneho práva vrátane fúzií a akvizícií, riešenia sporov, pracovného práva, práva nehnuteľností, TMT a súťažného práva.V zozname Best Lawyers nájdete 7 odborníkov PRK Partners v oblastiach bankovníctvo a financie, kapitálové trhy, korporátne právo, fúzie a akvizície, právo nehnuteľností a pracovné právo.Expert Guides odporúča špecialistov PRK Partners v oblastiach kapitálových trhov, štrukturovaného financovania a zaistenia, bankovníctva a financií, súťažného práva, corporate governance a práva nehnuteľností.PLC Which Lawyer zaraďuje PRK Partners na popredné priečky v oblastiach bankovníctvo, kapitálové trhy, súťažné právo, korporátne právo, riešenie sporov, právo životného prostredia, právo duševného vlastníctva, pracovné právo, outsourcing, právo nehnuteľno

Vybrané skúsenosti — príklady


  • Právne poradenstvo spoločnému podniku mesta Brno a francúzskeho investora v súvislosti s výstavbou čističky odpadových vôd a ďalších vodohospodárskych infraštruktúr, ktorých financovanie prisľúbila Európska banka pre obnovu a rozvoj (EBRD).
  • Právne poradenstvo spoločnosti KSR International ohľadne všetkých aspektov brownfield investície v opavskom regióne, vrátane záležitostí v oblasti akvizícií, povoľovacieho konania a výstavby.
  • Zastupovanie popredného medzinárodného výrobcu automobilových súčiastok v súvislosti s realizáciou investície na zelenej lúke, ktorej výsledkom bola výstavba dvoch nových závodov v našom regióne.
  • Pre spoločnosť H&M sme uzatvárali najrôznejšie nájomné zmluvy pre jej novootvárané obchody na Slovensku a v Českej republike.
  • Poradenstvo významnému českému developerovi spoločnosti Pinnacle pri financovaní a realizácii dvoch významných projektov v oblasti skladovania a logistiky – Nothpoint D8 Distribution Park a Southpoint D1 Distribution Park.
  • Právna asistencia Komerční bance v súvislosti so zabezpečením financovania vo výške 20 mil Eur za účelom realizácie projektu nehnuteľnosti.

Členstvo v medzinárodnej aliancii