Zakladanie spoločností a firemné riadenie

PRK Partners je vedúcou advokátskou kanceláriou v oblasti bezproblémového založenia spoločností všetkých právnych foriem sledujúcou posledný vývoj v procese firemného riadenia. Bežne napomáhame súkromným aj verejným obchodným spoločnostiam, aby lepšie zvládali svoje každodenné obchodné aktivity.

V druhej polovici tohto desaťročia so zavedením akčného plánu EÚ „Modernizácia práva spoločnosti a riadenie podnikov v EÚ“ kladie firma zvýšený dôraz na oblasť firemného riadenia. Plán popisuje potrebu správneho riadenia spoločnosti tak, aby získala čo najväčšiu konkurencieschopnosť na domácom i medzinárodnom trhu. Spoločnosti s dôkladným firemným riadením sú vždy o krok vpred pred svojimi konkurentmi. Team PRK Partners dobre vie, ako napomôcť klientovi lepšie zvládnuť problémy v oblasti fluktuácie kapitálu, riadnej správy korporatívnych záležitostí, prípravy akcionárskych dohôd, kompletizácie regulačných podaní a predkladania správ, organizovania valných zhromaždení a meetingov predstavenstva. Naši skúsení a dobre informovaní odborníci pravidelne poskytujú našim klientom aktuálne informácie ohľadne výberu najvhodnejších postupov a taktiež zaisťujú ich súlad s novými pozmeňujúcimi zákonmi.

Členstvo v medzinárodnej aliancii