Reštrukturalizácie a insolvencia

Vzhľadom k pretrvávajúcej globálnej krízovej situácii na kreditnom trhu je mnoho firiem nútených uskutočniť rýchlu reštrukturalizáciu v dôsledku nedostatku likvidity na trhoch. A práve v tejto situácii môže PRK Partners pomôcť. Táto ekonomická klíma, aj keď je veľmi náročná, ponúka podnikom obchodné príležitosti s cieľom zefektívniť firemné procesy a prispôsobiť ich novému prostrediu tak, aby prosperovali. Naši právnici rozumejú týmto príležitostiam, ktoré firmám otvárajú, a preto napomáhajú našim klientom s ich realizáciou. Naša firma poskytovala a poskytuje aktívne poradenstvo v súvislosti s mnohými zložitými skupinovými reštrukturalizáciami (či už za súdneho dozoru alebo bez neho), zahrňujúcimi početnú skupinu veriteľov a rôzne kategórie aktív.

Pokiaľ ide o platobnú neschopnosť - insolvenciu, poskytujeme právnu pomoc mnohým veriteľom, a to od inštitúcií až po združenia odborníkov v oblasti turn-around managementu ohľadne ochrany ich práv. Rovnako poskytujeme a služby súvisiace s likvidáciou podnikateľských subjektov.