Privatizácia a štátne zákazky

Privatizácia môže predstavovať veľmi zložitý proces ako pre podniky, tak aj pre samotný štát. Už od počiatku procesu privatizácie v krajinách strednej a východnej Európy v 90. rokoch bola naša firma v popredí tohto procesu. Poskytovali sme poradenstvo aj v súvislosti s realizáciou najväčších a najzložitejších privatizačných projektov v regióne. Naši odborníci poskytujú právne poradenstvo pri príprave a realizácii samotného procesu privatizácie ako aj následne pri zabezpečovaní riadenia privátnej spoločnosti.

Naša firma tiež viedla výberové konania na niektoré z najväčších štátnych zákaziek, ktoré kedy boli vôbec v regióne vedené. Máme odborné znalosti nevyhnutné na to, aby sme mohli potenciálnym uchádzačom o verejnú zákazku pomáhať s prípravou ich návrhov zameraných na aspekty, ktoré sú z pohľadu príslušných orgánov štátnej správy najdôležitejšie. PRK Partners má dlhú a významnú históriu, pokiaľ ide o poskytovanie poradenstva v záležitostiach týkajúcich sa štátu a teda ponúkame ucelené znalosti spôsobov, ako najlepšie využiť obchodné príležitosti v tejto oblasti.