Obchodné zmluvy

Zmluvy tvoria jadro obchodných aktivít a len málo vecí v podnikaní je tak dôležitých ako kvalitne pripravená zmluva reflektujúca zamýšľaný zámer zmluvných strán.

Právnici PRK Partners poskytujú svojim klientom poradenské služby ohľadne rôznych aspektov obchodných zmlúv. Máme odborné znalosti a dlhoročné skúsenosti s prípravou návrhu zmlúv akéhokoľvek typu ako aj s vymáhaním zmluvného plnenia, a to od zmlúv stanovujúcich podmienky developerských projektov až po zmluvy vymedzujúce štruktúru balíkov odmien pre členov managementu. Mnoho tuzemských i zahraničných podnikov každodenne využíva naše odborné znalosti v tejto kľúčovej oblasti práva.

Členstvo v medzinárodnej aliancii