Joint Ventures & Venture Capital

V čase ekonomickej transformácie v strednej a východnej Európe na začiatku 90. rokov poskytovala PRK Partners svojim klientom právne poradenstvo v súvislosti s ich investíciami a zakladaním spoločných podnikov - joint ventures.

Dnes naša skupina so špecializáciou na oblasť private equity (súkromný akciový kapitál) a venture capital (rizikový kapitál) úzko spolupracuje s mnohými akciovými (equity) a zaisťovacími (hedge) fondmi, ako aj so súkromnými osobami, s cieľom zaistiť ochranu a využitie ich investícií podľa vytýčených obchodných cieľov. PRK Partners je vedúca právnická kancelária v oblasti zakladania a regulácie fondov rizikového kapitálu spolufinancovaných z EÚ v strednej Európe. Asistujeme pri zakladaní spoločných podnikov akéhokoľvek typu v širokom spektre priemyselných odvetví. Či už klient zakladá spoločný podnik alebo investuje svoj kapitál, cieľom našich odborných poradcov je zaistiť správne riešenie pre jeho strategické a prevádzkové aktivity.

Členstvo v medzinárodnej aliancii