Reštrukturalizácia, reorganizácia

PRK Partners zabezpečuje nielen súkromnoprávnu reštrukturalizáciu, ale tiež reorganizáciu v rámci insolvenčného konania. Praktické skúsenosti špecialistov PRK Partners z oblasti korporačných akvizícii so sebou totiž nesú tiež služby v oblasti reštrukturalizácie a iných foriem optimalizácií. Naša kancelária poskytuje zabezpečenie plánov a variant reštrukturalizácie, či už zmenou doterajších zmlúv a vzťahov, tak aj optimalizáciou majetkovej a korporátnej štruktúry. Zabezpečujeme nielen prípravu stratégie, ale tiež jej realizáciu a prejednanie s veriteľmi a ďalšími zmluvnými partnermi, vrátane kooperácie s orgánmi verejnej moci. Súčasne v nadväznosti na insolvenčné konanie zabezpečujeme možnú reorganizáciu, teda ďalšie reštrukturalizačné riešenie. V jeho rámci naši špecialisti zabezpečujú nielen prípravu možnej predprípravnej reorganizácie (prepack), ale aj jej prevedenie v priebehu konania. Naše služby v takom prípade zahŕňajú možnú pomoc dlžníkovi v konaní celého reorganizačného procesu, ako aj zaistenie práv veriteľov v rámci členstva vo veriteľských orgánoch, i pri samotnom schvaľovaní reorganizačného plánu. PRK Partners vo všetkých týchto formách reštrukturalizácie ponúka komplexné služby, ktoré povedú k optimálnemu a korektnému riešeniu úpadku dlžníka a vysporiadaniu veriteľov.

Členstvo v medzinárodnej aliancii