Insolvencia a reštrukturalizácia

Vzhľadom k pretrvávajúcej globálnej krízovej situácii na kreditnom trhu je mnoho firiem nútených uskutočniť rýchlu reštrukturalizáciu v dôsledku nedostatku likvidity na trhoch. A práve v tejto situácii môže PRK Partners pomôcť. Táto ekonomická klíma, aj keď je veľmi náročná, ponúka podnikom obchodné príležitosti s cieľom zefektívniť firemné procesy a prispôsobiť ich novému prostrediu tak, aby prosperovali. Naši právnici rozumejú týmto príležitostiam, ktoré firmám otvárajú, a preto napomáhajú našim klientom s ich realizáciou. Naša firma poskytovala a poskytuje aktívne poradenstvo v súvislosti s mnohými zložitými skupinovými reštrukturalizáciami (či už za súdneho dozoru alebo bez neho), zahrňujúcimi početnú skupinu veriteľov a rôzne kategórie aktív.

Pokiaľ ide o platobnú neschopnosť - insolvenciu, poskytujeme právnu pomoc mnohým veriteľom, a to od inštitúcií až po združenia odborníkov v oblasti turn-around managementu ohľadne ochrany ich práv. Rovnako poskytujeme aj služby súvisiace s likvidáciou podnikateľských subjektov.

International Financial Law Review odporúča PRK Partners v oblasti kapitálových trhov, bankovníctva a financií a fúzií a akvizícií.PLC Which Lawyer zaraďuje PRK Partners na popredné priečky v oblastiach bankovníctvo, kapitálové trhy, súťažné právo, korporátne právo, riešenie sporov, právo životného prostredia, právo duševného vlastníctva, pracovné právo, outsourcing, právo nehnuteľno

Vybrané skúsenosti


  • Vyjednávanie dočasnej dohody o pokoji (stand-still agreement) s bankami a ďalšími veriteľmi, menom obchodníka s elektrickou energiou, za účelom reštrukturalizácie a zaistenia dlhu po tom, čo došlo k narušeniu trhu organizovaného energetickou burzou.
  • Právne poradenstvo kancelárii Kommunalkredit Austria AG v rámci konkurzného konania na jej dlžníka, kde celková výška plnenia dosiahla cca 90 mil. Kč.
  • Zastupovanie významného medzinárodného prevádzkovateľa multikina a zábavného centra pri vymáhaní jeho pohľadávok v konaní o výkon rozhodnutia.

Členstvo v medzinárodnej aliancii