Fúzie & akvizície

PRK Partners je považovaná za poprednú regionálnu firmu v oblasti fúzií, akvizícií a prevodov obchodných podielov resp. akcií. Poskytovali sme poradenstvo v rámci realizácie mnohých zložitých obchodných transakcií v tuzemsku i v zahraničí. Naši právnici majú odborné znalosti a skúsenosti potrebné k riadnemu dojednaniu, štrukturovaniu, zdokumentovaniu a realizácie transakcií v oblasti fúzií a akvizícií. Za posledné dve desaťročia sme pripravovali štruktúru stoviek takýchto transakcií pre firmy podnikajúce v širokom spektre oblastí od priemyslu, cez banky, banské spoločnosti až po hotely.

Pokiaľ ide o prípravu medzinárodných transakcií, úzko spolupracujeme s právnymi expertmi v ďalších jurisdikciách tak, aby sme zaistili ich integrovanú a včasnú realizáciu. Ponúkame právnu podporu a asistenciu v oblasti akvizícii a predaja akcií, podnikov alebo aktív, fúzií spoločností, právnych auditov, realizácie transakcií typu LBO a MBO, ako aj podporu v oblasti verejných ponúk k prevzatiu.

International Financial Law Review odporúča PRK Partners v oblasti kapitálových trhov, bankovníctva a financií a fúzií a akvizícií.Chambers Global hodnotí PRK Partners ako jednu z popredných firiem v oblasti bankovníctva a financií a korporátneho práva vrátane fúzií a akvizícií.Chambers Europe zaraďuje PRK Partners medzi popredné advokátske kancelárie v oblasti bankovníctva a financií, korporátneho práva vrátane fúzií a akvizícií, riešenia sporov, pracovného práva, práva nehnuteľností, TMT a súťažného práva.Legal 500 odporúča PRK Partners naprieč všetkými jurisdikciami v oblasti bankovníctva a financií, fúzií a akvizícií, riešenia sporov, pracovného práva, energetického práva a súťažného práva.V zozname Best Lawyers nájdete 7 odborníkov PRK Partners v oblastiach bankovníctvo a financie, kapitálové trhy, korporátne právo, fúzie a akvizície, právo nehnuteľností a pracovné právo.Expert Guides odporúča špecialistov PRK Partners v oblastiach kapitálových trhov, štrukturovaného financovania a zaistenia, bankovníctva a financií, súťažného práva, corporate governance a práva nehnuteľností.PLC Which Lawyer zaraďuje PRK Partners na popredné priečky v oblastiach bankovníctvo, kapitálové trhy, súťažné právo, korporátne právo, riešenie sporov, právo životného prostredia, právo duševného vlastníctva, pracovné právo, outsourcing, právo nehnuteľnoMedzi odborníkmi Who's Who Legal nájdete špecialistov PRK Partners v oblasti súťažného práva, corporate governance a pracovného práva.

Vybrané skúsenosti


  • Zastupovanie právnych záujmov spoločnosti Dalkia pri vyjednávaní a následnej realizácii akvizičnej transakcie s firmou ČEZ, ktorá je najväčším českým výrobcom elektrickej energie – v rámci tejto transakcie získala firma ČEZ 15% podielu v spoločnosti Dalkia Czech Republic a 85% podielu v spoločnosti Dalkia Ústí nad Labem.
  • Právne poradenstvo CVC Capital Partners v súvislosti s akvizíciou podnikov spoločnosti Anheuser-Busch InBev v regióne strednej a východnej Európy – celková hodnota transakcie presahovala 2 mld. USD. Akvizícia zahrňovala i pražský pivovar Staropramen, ako aj mnoho ďalších podnikov na Slovensku, v Bosne-Hercegovine, Chorvátsku, Českej republike, Maďarsku, Čiernej Hore (Montenegro), Rumunsku a Srbsku.
  • Akvizícia slovenskej, českej a baltskej franchízovej predajne spoločnosti Marks & Spencer.
  • Právne poradenstvo z pohľadu českého práva v súvislosti s predajom časti podniku slovenského dodávateľa spoločnosti Kia.
  • Právne poradenstvo spoločnosti Sauer, dodávateľ automobilového priemyslu na Slovensku, v Nemecku, USA a Číne, v súvislosti s realizáciou transakcie formou asset deal.
  • Právne poradenstvo spoločnosti Korlea Invest Holding, ktorá je významným obchodníkom s energiou, ohľadne jej akvizície poľského obchodníka s energiou.
  • Zabezpečenie akvizície pre skupinu GTS s českou filiálkou nórskej spoločnosti Telenor Telecom Solutions a následnou fúziou.
  • Právna asistencia pre softvérovú spoločnosť Kerio Technologies Inc. v súvislosti s reštrukturalizáciou jej českých podnikov.