Zmluvy v energetike

Správne porozumenie zmluvnej dokumentácii používanej prevádzkovateľom distribučnej a prenosovej elektrizačnej sústavy patrí k základným predpokladom úspechu projektu elektrárne. Odborníci PRK Partners disponujú v tejto oblasti potrebnými znalosťami a rozsiahlymi skúsenosťami, vďaka ktorým môžu naši klienti štrukturovať svoje projekty tak, že vyhovujú príslušným právnym predpisom ako aj obvyklým zvyklostiam na trhu. Pre klientov z množstva obchodníkov s elektrinou sme pripravili kompletnú zmluvnú dokumentáciu pre Českú republiku na báze medzinárodnej modelovej zmluvnej dokumentácie EFET.

Členstvo v medzinárodnej aliancii