Licenčné konanie a verejnoprávna regulácia

Verejnoprávna regulácia predstavuje najdôležitejšiu oblasť energetického práva a jej znalosť je pre podnikanie v tejto oblasti nevyhnutná. Právnici PRK Partners sú pripravení previesť našich klientov úspešne licenčným konaním pred príslušným orgánom verejnej správy a viesť za klienta s príslušnými úradmi vysoko kvalifikovaným spôsobom i všetku ďalšiu potrebnú komunikáciu. Pre klienta pripravujeme právne analýzy a výklad zákonných i podzákonných noriem v oblasti energetiky, stanovísk a cenových rozhodnutí príslušného regulačného úradu a predkladáme ich nášmu klientovi v zrozumiteľnej podobe.

Legal 500 doporučuje PRK Partners napříč všemi jurisdikcemi v oblasti bankovnictví a financí, fúzí a akvizic, řešení sporů, pracovního práva, energetického práva  a soutěžního práva

Vybrané skúsenosti


  • Právne poradenstvo jednému z najväčších českých investorov v oblasti výroby elektrickej energie z fotovoltaických zdrojov.

Členstvo v medzinárodnej aliancii