Alternatívne zdroje energie

PRK Partners poskytuje prvotriedne právne poradenstvo v oblasti výroby elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov, či už ide o veterné parky, solárne elektrárne alebo elektrárne vyrábajúce energiu z biomasy. Naši špecializovaní experti sú svojim klientom nápomocní pri všetkých štádiách prípravy projektu elektrárne, od počiatočného štrukturovania projektov až po jeho realizáciu. Naše služby zahŕňajú prípravu a vyjednávanie zmlúv o dodávkach biomasy (za použitia rôznych inštrumentov zabezpečujúcich stabilný a dlhodobý právny vzťah, potrebný pre úspech projektu), poradenstvo pri všetkej komunikácii s príslušným stavebným úradom a regulatórnou inštitúciou, asistenciu pri získaní dotácie, či už v rámci programov príslušných ministerstiev, štátnych fondov alebo Európskej únie, ako aj zmluvy s prevádzkovateľmi distribučnej sústavy.

Členstvo v medzinárodnej aliancii