Patenty, ochranné známky a práva priemyselných vzorov

V oblasti priemyselných práv poskytujeme našim klientom komplexnú podporu. Dbáme na obchodné a strategické záujmy klienta a prispôsobujeme im modely ochrany priemyselného vlastníctva. Pochopiteľne poskytujeme kompletný právny servis v prípade porušenia práva priemyselného vlastníctva v oblasti civilnej, ako aj v oblasti trestnej a správnej. S ohľadom na technickú a vedeckú povahu patentov spolupracujeme s renomovanými patentovými zástupcami a odborníkmi v príslušnej oblasti.

Členstvo v medzinárodnej aliancii