Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov je problematika, ktorá sa dotýka takmer každej oblasti podnikania. Preto je poradenstvo v tejto oblasti štandardnou súčasťou právnych služieb PRK Partners. Poskytujeme našim klientom, ktorí osobné údaje spracovávajú vo väčšom rozsahu, komplexné poradenstvo vrátane právnych analýz, jednaní s príslušnými štátnymi orgánmi, ako aj zastupovanie v správnom i súdnom konaní.

Členstvo v medzinárodnej aliancii