Dátové schránky

PRK Partners sa legislatívou súvisiacou so zriaďovaním a prevádzkou dátových schránok detailne zaoberala už pred ich uvedením do prevádzky. Vďaka tomu si stále držíme náskok a našim klientom ponúkame nielen poradenstvo pre túto oblasť, ale i komplexný balík služieb zahrňujúci nastavenie, monitoring a správu dátových schránok, ako aj konverziu doručených správ.

Členstvo v medzinárodnej aliancii