Autorské práva

Do oblasti autorského práva spadajú predovšetkým právne vzťahy týkajúce sa počítačových programov, umeleckých diel či reklamy. Našim klientom poskytujeme komplexný právny servis v prípade porušenia autorských práv v oblasti civilnej, ako aj v oblasti trestnej a správnej. V prípade umeleckých diel spolupracujeme s renomovanými odborníkmi na danú problematiku. Sme s nimi v úzkom kontakte nielen pri samotnom výkone advokácie, ale taktiež vďaka našim aktivitám v oblasti podpory súčasného výtvarného umenia.

Členstvo v medzinárodnej aliancii