Duševné vlastníctvo

PRK Partners je presvedčená o tom, že inovácie a originalita si zaslúžia patričnú ochranu. Vo svete neustáleho vývoja nových technológií je ochrana práv duševného vlastníctva stále dôležitejšou otázkou. Naša firma sa snaží držať krok s nepretržitým vývojom v oblasti práva duševného vlastníctva, ako aj v oblasti rozvoja nových technológií, a to vrátane znalostí softwarového práva a e-commerce.

Poskytujeme právne poradenstvo v oblasti ochranných známok, autorských práv a práv priemyselných vzorov, ako aj v oblasti licencií, franchisingu a sponzorstva. Rovnako môžeme klientom poskytnúť pomoc ohľadne správy osobných údajov pre účely personálnej i obchodnej politiky.

PLC Which Lawyer zaraďuje PRK Partners na popredné priečky v oblastiach bankovníctvo, kapitálové trhy, súťažné právo, korporátne právo, riešenie sporov, právo životného prostredia, právo duševného vlastníctva, pracovné právo, outsourcing, právo nehnuteľno

Vybrané skúsenosti


  • Zastupovanie výrobcu luxusných hodiniek svetoznámej švajčiarskej firmy v oblasti známkového práva, nekalej súťaže a práva doménových mien.
  • Právne poradenstvo právnej firme Morrison & Foerster LLP a jej klientovi – americkej spoločnosti podnikajúcej v oblasti technológií – v súvislosti s nákupom softvéru na objednávku, vrátane súvisiacich technológií a práv duševného vlastníctva od českej softvérovej spoločnosti.
  • Zabezpečenie ochrany duševného vlastníctva pre spoločnosť Siemens pri predaji jej podniku Product Related Services spoločnosti Fujitsu Siemens Computers.

Členstvo v medzinárodnej aliancii