Bankové a finančné právo

PRK Partners je známa svojou bohatou praxou v oblasti financií. V renomovanej publikácii Chambers Europe 2014 je PRK Partners opísaná ako firma „s regionálnou pôsobnosťou, vysoko cenená za svoju prácu v oblasti financovania a regulatoriky“. V predchádzajúcich ročníkoch získala opätovné ratingové ocenenie ako napr.: „tuzemská firma, ktorá je mnohými vnímaná ako jedna z najlepších českých právnych firiem poskytujúcich služby v oblasti financií či „[PRK Partners] disponuje najbohatšou praxou v oblasti financií z rady českých firiem.“ Už päťkrát počas histórie súťaže „Právnická firma roka“ sa naša firma stala víťazom v oblasti Bankovníctvo a financie v Českej republike. Súťaž organizuje spoločnosť Epravo.cz. PRK Partners ďalej získala doporučenie podľa prestížnej medzinárodnej publikáne Financial Law Review 1000, ktorá je sprievodcom poprednými svetovými právnickými kanceláriami v oblasti financií. Touto odbornou kvalifikáciou disponujú všetky naše kancelárie.

Naši právni poradcovia kontinuálne pracujú na realizácií niektorej z najväčších finančných transakcií v regióne. Okrem iného sme poskytovali poradenstvo ohľadne realizácie vôbec najväčšej transakcie primárnej emisie akcií (IPO) v Českej republike. Našim klientom pravidelne pomáhame so štruktúrovaním a zabezpečovaním významných pôžičiek alebo úverov. Poskytujeme právnu asistenciu v súvislosti s akoukoľvek už existujúcou či vznikajúcou obchodnou činnosťou v oblasti kapitálových trhov, bankovníctva, úverovania či pôžičiek, investícií, zmlúv a regulácie. Zaviazali sme sa klientom pomáhať pri realizácii obchodných dohôd a transakcií tak, aby naše služby boli poskytované s pridanou hodnotou. Naším cieľom je ponúknuť klientom riešenia, ktoré odstránia prekážky brániace ich úspechu a prosperite. Naši právnici s klientmi úzko spolupracujú, aby dobre porozumeli ich potrebám a mohli dôsledne pracovať na dosiahnutí stanovených cieľov.

International Financial Law Review odporúča PRK Partners v oblasti kapitálových trhov, bankovníctva a financií a fúzií a akvizícií.Chambers Global hodnotí PRK Partners ako jednu z popredných firiem v oblasti bankovníctva a financií a korporátneho práva vrátane fúzií a akvizícií.Chambers Europe zaraďuje PRK Partners medzi popredné advokátske kancelárie v oblasti bankovníctva a financií, korporátneho práva vrátane fúzií a akvizícií, riešenia sporov, pracovného práva, práva nehnuteľností, TMT a súťažného práva.Legal 500 odporúča PRK Partners naprieč všetkými jurisdikciami v oblasti bankovníctva a financií, fúzií a akvizícií, riešenia sporov, pracovného práva, energetického práva a súťažného práva.V zozname Best Lawyers nájdete 7 odborníkov PRK Partners v oblastiach bankovníctvo a financie, kapitálové trhy, korporátne právo, fúzie a akvizície, právo nehnuteľností a pracovné právo.Expert Guides odporúča špecialistov PRK Partners v oblastiach kapitálových trhov, štrukturovaného financovania a zaistenia, bankovníctva a financií, súťažného práva, corporate governance a práva nehnuteľností.PLC Which Lawyer zaraďuje PRK Partners na popredné priečky v oblastiach bankovníctvo, kapitálové trhy, súťažné právo, korporátne právo, riešenie sporov, právo životného prostredia, právo duševného vlastníctva, pracovné právo, outsourcing, právo nehnuteľno

Vybrané skúsenosti


 • Právne poradenstvo z (pohľadu českého práva) spoločnosti GE v súvislosti s poskytnutím úveru vo výške 88,5 mil. EUR na financovanie akvizície Aerocan France spoločnosťou Barclays Private Equity France.
 • Právne poradenstvo Komerční bance a ABN AMRO (teraz The Royal Bank of Scotland) ako aranžérom multimenového viacúčelového syndikovaného úveru poskytnutého mezinárodnej priemyselnej holdingovej spoločnosti v celkovej výške 2,4 mld. Kč.
 • Zastupovanie českých dcérskych spoločností významnej rakúskej banky v súvislosti s prevádzkovým leasingovým a syndikovaným úverovým financovaním zahraničného hotelového operátora prevádzkujúceho české (štvor - a päťhviezdičkové) hotely, celková výška transakcie dosiahla 75 mil. EUR.
 • Zastupovanie (z pohľadu českého práva) spoločnosti AE&E, ktorá podniká v oblasti návrhu, konštrukcie a výstavby jadrových elektrární v súvislosti s prípravou zmluvy o poskytnutí záruky.
 • Právne poradenstvo konzorciu medzinárodných bánk pri zaisťovaní financovania obchodných transakcií spoločnosti Transgas na európskom trhu.
 • Právne poradenstvo spoločnosti New World Resources N.V. ("NWR"), ktorá je poprednou čiernouhoľnou ťažobnou spoločnosťou v strednej Európe, v súvislosti s jej úspešnou primárnou emisiou akcií vo Veľkej Británii, Českej republike a Poľsku – celková hodnota emisie (výjmuc akcie podliehajúce nadalokačnej opcii) vychádzajúca z ponúknutej ceny predstavovala cca 1,4 mld. EUR. Táto transakcia predstavuje doteraz najväčšiu IPO transakciu realizovanú v Európe v roku 2008 a vôbec najväčšiu IPO v histórii Českej republiky a druhú najväčšiu IPO transakciu v oblasti banského priemyslu uskutočnenú v Londýne. Ide o prvú transakciu, v rámci ktorej došlo k prvej trojitej kotácii cenných papierov na burzách v Londýne, Prahe a Varšave.
 • Zastupovanie Komerční Banky a.s. v súvislosti s prípravou jej dlhopisového programu v celkovom objeme 150 mld. Kč.
 • Právne poradenstvo spoločnosti New World Resources N.V. ("NWR"), ktorá je poprednou čiernouhoľnou ťažobnou spoločnosťou v strednej Európe, v súvislosti s jej úspešnou primárnou emisiou akcií vo Veľkej Británii, Českej republike a Poľsku – celková hodnota emisie (výjmuc akcie podliehajúce nadalokačnej opcii) vychádzajúca z ponúknutej ceny predstavovala cca 1,4 mld. EUR. Táto transakcia predstavuje doteraz najväčšiu IPO transakciu realizovanú v Európe v roku 2008 a vôbec najväčšiu IPO v histórii Českej republiky a druhú najväčšiu IPO transakciu v oblasti banského priemyslu uskutočnenú v Londýne. Ide o prvú transakciu, v rámci ktorej došlo k prvej trojitej kotácii cenných papierov na burzách v Londýne, Prahe a Varšave.
 • Zastupovanie spoločnosti Crédit Agricole (predtým CALYON) ako aranžéra a vedúceho manažéra dlhopisového programu České pojišťovny a.s. v celkovom objeme 10 mld. Kč.
 • Právne poradenstvo kancelárii Sullivan & Cromwell a významnej francúzskej finančnej inštitúcii ohľadne českých právnych aspektov akvizície investičného fondu.
 • Právne poradenstvo AXA PPP v súvislosti s uvedením vybraných produktov na trhy v strednej Európe, vrátane zabezpečenia súvisiacich registrácií a nastavenia vzťahov s vybranými sprostredkovateľmi.
 • Právne poradenstvo České pojišťovně, a.s. ohľadom požiadaviek na umiestňovanie technických rezerv a štrukturovanie vybraných investícií.
 • Komplexné regulatórne poradenstvo pre Chartis (predtým AIG) týkajúce sa požiadaviek na možný predaj širokej škály poisťovacích produktov na území Slovenska a Českej republiky, vrátane problematiky ochrany spotrebiteľa, ochrany osobných údajov, opatrení proti praniu špinavých peňazí a podobne.
 • Komplexné právne poradenstvo skupine Wüstenrot vo veci prevodu vybraných poisťovacích produktov zo slovenského na českého člena skupiny.

Členstvo v medzinárodnej aliancii