Oblasti praxe

Vďaka kolektívnej skúsenosti našich právnikov sme schopní riešiť akékoľvek právne problémy spojené s Vaším osobným či firemným podnikaním. PRK Partners má rozsiahle praktické skúsenosti s poskytovaním komplexného poradenstva v širokom spektre oblastí, od problematiky týkajúcej sa zahájenia podnikateľskej činnosti, financovania projektov, developovanie nehnuteľností, až po hľadanie rýchleho riešenia v oblasti pracovnoprávnych vzťahov alebo inej oblasti práva. Naši právnici pomáhajú riešiť nespočetné množstvo problémov, ktoré môžu vzniknúť pri realizácií rôznych podnikateľských zámerov.

Máme bohaté skúsenosti s poskytovaním poradenstva klientom podnikajúcim v najrôznejších oblastiach priemyslu, od automobilového, farmaceutického priemyslu cez klientelu zo sveta financií až po klientov zo sektoru stavebného priemyslu. Nech už je Váš zámer akýkoľvek, PRK Partners Vám ho pomôže zrealizovať podľa Vašich potrieb.