Nemecká sekcia

V PRK Partners tiež poskytujeme našim klientom z Nemecka, Rakúska i Švajčiarska i ďalším nemecky hovoriacom klientom kompletné právne a daňové poradenstvo v nemeckom jazyku. Ide najmä o oblasti fúzií a akvizícií, korporačného práva, práva nehnuteľností a bankovníctva, verejných zákaziek, insolvencií a reštrukturalizácií, súdneho a rozhodcovského konania a daní, avšak naše kompetencie zahŕňajú aj všetky ďalšie oblasti obchodného práva.


Naša advokátska kancelária disponuje tímom najmenej pätnástich advokátov, ktorí sú nemeckými rodenými hovorcami alebo ovládajú nemecký jazyk na vynikajúcej úrovni. Patria medzi nich aj traja z partnerov PRK Partners - Marek Procházka, Václav Bílý a Monika Mašková. Vďaka tomu, že mnoho našich právnikov absolvovalo štúdium v nemecky hovoriacich krajinách či tu dokonca vykonávalo svoju právnu prax, sme veľmi blízko oboznámení s právnym prostredím týchto krajín a jeho špecifikami. Naša advokátska kancelária je tiež členom Česko-nemeckej obchodnej a priemyselnej komory a HST Obchodné komory Švajčiarsko-Česká republika, kde Marek Procházka, zakladateľ PRK Partners, vykonáva už dlhé roky funkciu prezidenta.


V nemeckom jazyku poskytujeme právne a daňové poradenstvo primárne podľa českého práva (prípadne aj podľa slovenského práva). Zároveň ale spolupracujeme s poprednými advokátskymi kanceláriami v Nemecku, Rakúsku i Švajčiarsku, na ktoré sa obraciame v prípade potreby zahraničného právneho poradenstva pre nášho klienta, takže sme schopní poskytovať našim klientom prvotriedny právny servis aj pri cezhraničných mandátoch.