Partnerstvo

Vďaka úzkej spolupráci s mnohými špičkovými zahraničnými/medzinárodnými právnymi firmami sprevádza PRK Partners svojich klientov na ich ceste za obchodom po celom svete. Ako uznávaná vedúca regionálna firma sa tešíme dôvere medzinárodných i lokálnych právnych firiem, ktoré si obdobné renomé vyslúžili v iných krajinách sveta. V závislosti od Vášho zámeru či problému pre Vás vyberieme vždy tú najvhodnejšiu a vo vzájomnej spolupráci plne zabezpečíme Váš bezproblémový a úspešný obchod.

PRK Partners je od roku 2001 výhradným členom Lex Mundi pre Českú republiku. Lex Mundi je popredné celosvetové združenie nezávislých advokátskych kancelárií z viac ako 100 krajín sveta, ktoré disponujú rozsiahlymi skúsenosťami a znalosťami v odbore. V rámci celosvetovej siete Lex Mundi poskytujeme našim klientom prednostný prístup k službám viac ako 21 000 právnych expertov z celého sveta – a to všetko z jedného kontaktného miesta. Individuálne je každá spoločnosť z radu členov Lex Mundi lídrom na miestnom trhu. Spoločne potom členovia Lex Mundi disponujú celosvetovou databázou právnych zdrojov, ktorá je jedinečná svojou hĺbkou aj rozsahom. Vďaka spolupráci s ostatnými členmi Lex Mundi sme schopní našim klientom poskytnúť profesionálny právny servis pri realizácii tých najnáročnejších a najkomplexnejších medzinárodných transakcií a z nich vyplývajúcich súdnych sporov.

Oblasti praxe:

Bankovníctvo a financie Dane Duševné vlastníctvo Energetické právo Európske právo Insolvencia a reštrukturalizácia Investičné ponuky Korporačné právo Pracovné právo a zamestnanosť Reštitučné právo Riešenie sporov Súťažné právo, verejné obstarávanie 

Ďalšie členstvo»

V roku 2012 bola advokátska kancelária PRK Partners prijatá do Združenia pre zahraničné investície (AFI). To reprezentuje skupinu renomovaných českých spoločností, ktoré podporujú vstup zahraničných investorov do Českej republiky a poskytujú širokú škálu profesionálnych služieb zahraničným investorom prichádzajúcim na český trh. PRK Partners sa dlhodobo pričiňuje o hladký priebeh vstupu zahraničných investorov na český trh, uľahčuje im orientáciu v českom právnom systéme a spolupracuje na najväčších medzinárodných transakciách na slovenskom trhu.

Oblasti praxe:

Bankovníctvo a financie Nehnuteľnosti 

V roku 2012 sa PRK Partners stala členom Celia Alliance, ktorá združuje nezávislé právne kancelárie a poskytovateľov profesionálnych služieb s cieľom pomôcť ich medzinárodným obchodným aktivitám. Jedinečnosť aliancie Celia je v prepojení popredných expertov na právne a daňové služby.

Oblasti praxe:

Dane Pracovné právo a zamestnanosť 

V roku 2015 sa PRK Partners stala pridruženými členmi CVCA, The Czech Private Equity and Venture Capital Association, asociácia združujúca private equity / venture capital investorov a významné poradenské spoločnosti a advokátske kancelárie z Českej republiky poskytujúce poradenstvo v oblasti private equity a venture capital na vysokej úrovni a disponujúcej expertmi z rôznych oblastí. CVCA je členom EVCA, The European Private Equity and Venture Capital Association.

Oblasti praxe:

Investičné ponuky Kapitálové trhy 

PRK Partners bola prijatá ako prvý zástupca Českej republiky za členov Loan Market Association (LMA). LMA bola založená v decembri roku  1996 s cieľom podporiť vývoj na sekundárnom úverovom trhu v Európe. Hlavným cieľom bolo priniesť väčšiu transparentnosť, efektivitu a likviditu na v tej dobe rozvíjajúci  sa sekundárny trh, a to zavedením doporučených foriem dokumentácie a založením riadnych, všeobecne uznávaných trhových postupov.

Oblasti praxe:

Bankovníctvo a financie