PRK Partners pracovisko budúcnosti

16. októbra 2014 boli vo Veľtrhovom paláci v Prahe slávnostne vyhlásené výsledky 11. Ročníku TOP Odpovědné firmy roku v kategórii malých, stredných a veľkých firiem za rok 2014. V prvej vyhlasovanej kategórii sa advokátska kancelária PRK Partners umiestnila medzi piatimi najlepšími. Na skvelom treťom mieste sa naša kancelária umiestnila v kategórii Pracovisko budúcnosti, ktorá zohľadňuje dlhodobý prístup k zamestnancom , work-life balance a dlhodobo nadštandardné pracovné podmienky.

Opakovane tak potvrdzujeme našu dlhodobú snahu o pomoc tým, ktorí to potrebujú, ústretovosť k zamestnancom a vytvorenie čistejšieho právneho prostredia v Českej republike aj strednej Európe.

Chceli by sme týmto poďakovať všetkým našim partnerom a spolupracovníkom za zapojenie sa v spoločensky zodpovedných aktivitách. Špeciálne poďakovanie si zaslúžia partneri Daniel J. Rosický, Jakub Lichnovský a Václav Bílý. Poďakovanie si zaslúžia aj Markéta Krajíčková, ktorá sa aktívne zaoberá prácou pre nadácie.

Na záver by sme tiež radi pogratulovali víťazom, ďalším finalistom aj účastníkom tejto súťaže.

Kompletný článok z Hospodářských novin dňa 22.10.2013, ktorý sa spoločenskej zodpovednosti firiem venuje, nájdete tu.

Článok z vyhlásenia vítazov na stránkach usporiadateľa, biznis pre spoločnosť, nájdete tu.