PRK Partners vo finále European CSR Award


Naša advokátska kancelária sa po účasti vo finále TOP Zodpovednej firmy roka, kde bola medzi piatimi najlepšími malými a strednými firmami, dostala aj do finále European CSR Award so svojím projektom "Pre Bono právne služby nadácii Terezy Maxovej deťom a Fóru darcov". Opäť tak potvrdzujeme našu dlhodobú snahu o pomoc potrebným a vytvorenie čistejšieho právneho prostredia v Českej republike i strednej Európe.

Vo finále sa so svojimi projektmi predstaví tiež 1. Chodská stavebná spoločnosť a Centrum andragogiky. Víťaz bude slávnostne vyhlásený dňa 16.4.2013 o 13.00 na konferencii CSR Summit v Centre súčasného umenia DOX. Pre nás v PRK Partners sú však víťazmi všetci finalisti, ktorí svojou prácou, podporou a finančnými prostriedkami dlhodobo pomáhajú potrebným a venujú svoju energiu na spoločenskú zodpovednosť.