PRK Partners je odporúčaná medzinárodnou publikáciou GCR 100 ako jedna z najlepších slovenských advokátskych kancelárií v oblasti práva hospodárskej súťaže

GCR100.jpg Vydavateľstvo Global Competition Review (GCR) potvrdilo silnú pozíciu PRK Partners na antimonopolnom trhu v strednej Európe. GCR každoročne vydáva publikáciu GCR 100, ktorej cieľom je vyhodnotiť a predstaviť najlepšiu advokátsku prax v odbore práva hospodárskej súťaže. Tento sprievodca predstavuje najrozsiahlejšiu kvalitatívnu analýzu svetového antimonopolného trhu. Autori prieskumu hodnotili viac ako 250 advokátskych kancelárií z 39 jurisdikcií. V januári 2011 bola vydaná jedenásta edícia publikácie GCR 100.

PRK Partners je hrdá, že medzi najlepšími slovenskými advokátskymi kanceláriami v oblasti hospodárskej súťaže, bola publikácii odporučená i bratislavská pobočka PRK Partners.