ADVOKÁT | BRATISLAVA - SLOVENSKO

Doc. JUDr. Ing. Matej Kačaljak, Ph.D.

E-mail: matej.kacaljak@prkpartners.com


Matej získal titul JUDr. a Ph.D. na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a titul Ing. na Národohospodárskej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave. V roku 2018 sa habilitoval na docenta v odbore obchodné a finančné právo.

Pred nástupom do PRK Partners v roku 2011 spolupracoval so spoločnosťou Deloitte na vybraných poradenských projektoch týkajúcich sa právnych a daňových otázok. V PRK Partners napomáhal viacerým veľkým projektom, zahŕňajúcich poradenstvo v daňovom práve, v práve obchodných spoločností, bankovníctve a financiách a súdnych sporoch.

Okrem práce pre PRK Partners má pozíciu vedúceho Katedry finančného práva na Právnickej fakulte Univerzity Komenského. Pravidelne prednáša, publikuje články v lokálnych aj medzinárodných právnych a vedeckých časopisoch a podieľa sa na viacerých grantových projektoch.

Matej je od roku 2018 zapísaný ako advokát v Slovenskej advokátskej komore. Hovorí plynulo slovensky, česky a anglicky.

Dohodnite si stretnutie