ADVOKÁT | PRAHA - ČESKÁ REPUBLIKA

Mgr. Matěj Daněk, LL.M.

E-mail: matej.danek@prkpartners.com


Matěj Daněk je advokát se specializací na pracovní právo, pracovněprávní aspekty právních auditů, hromadné propouštění a kolektivní vyjednávání dále se zaměřuje na otázky ochrany osobních údajů, v rámci jejichž řešení zastupuje klienty před Úřadem pro ochranu osobních údajů.

Matěj dále poskytuje právní poradenství v oblasti práva pobytu cizinců, zejména v rámci mezinárodních relokačních programů a pobytů zahraničních manažerů a statutárních orgánů na území České republiky. Má bohaté zkušenosti také v oblasti antidiskriminační regulace. Matěj v rámci svého zaměření vede odborné semináře a publikuje odborné články.

Matěj Daněk vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, na níž získal v roce 2006 titul Magistr. V letech 2003-2006 působil v advokátní kanceláři Procházka Randl Kubr (dnes PRK Partners) jako právní asistent, v následujících třech letech jako advokátní koncipient. V roce 2007 absolvoval stáž v Centrální kanceláři Ius Laboris v Bruselu.

Je členem České advokátní komory, CzELA (Czech Employment Lawyers Association), AKV (Asociace pro rozvoj kolektivního vyjednávání a pracovních vztahů) a EELA (European Employment Lawyers Association).

Matěj hovoří plynně česky a anglicky.


Ocenění


Matěj Daněk si získal renomé především v oblasti poradenství ohledně přistěhovaleckých povolení a automatických převodů zaměstnanců. Má také bohaté zkušenosti s právní pomocí zaměstnavatelům při hromadném propouštění.
Chambers Review 2022
"Matěj Daněk má rozsáhlé zkušenosti s poskytováním pravidelného poradenství klientům ohledně získání povolení pro přeshraniční pracovníky a ochrany jejich osobních údajů. Má rovněž hluboké zkušenosti s poradenstvím pro zaměstnavatele při implementaci plánů účasti zaměstnanců."
Chambers Review 2021
"Matěj Daněk poskytuje poradenství zejména v oblasti transakčního poradenství a právní due diligence při fúzi (akvizici), řešení regulatorní problematiky a realizace projektů imigrační politiky."
Chambers Review 2020

Dohodnite si stretnutie