ADVOKÁT | PRAHA - ČESKÁ REPUBLIKA

Mgr. Matěj Daněk, LL.M.

E-mail: matej.danek@prkpartners.com


Matěj Daněk je advokátem PRK Partners. Vedle praktických otázek pracovního práva, pracovněprávních aspektů právních auditů, hromadného propouštění a kolektivního vyjednávání se Matěj zaměřuje na právní poradenství v oblasti práva pobytu cizinců, zejména v rámci mezinárodních relokačních programů a pobytů zahraničních manažerů a statutárních orgánů na území České republiky. Má bohaté zkušenosti také v oblasti antidiskriminační regulace. Matěj v rámci svého zaměření vede odborné semináře a publikuje odborné články.

Matěj Daněk vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, na níž získal v roce 2006 titul Magistr. V letech 2003-2006 působil v advokátní kanceláři Procházka Randl Kubr (dnes PRK Partners) jako právní asistent, v následujících třech letech jako advokátní koncipient. V roce 2007 absolvoval stáž v Centrální kanceláři Ius Laboris v Bruselu.

Matěj hovoří plynně česky a anglicky a je členem České advokátní komory, CzELA (Czech Employment Lawyers Association), AKV (Asociace pro rozvoj kolektivního vyjednávání a pracovních vztahů) a EELA (European Employment Lawyers Association). Od roku 2009 je advokátem PRK Partners.

Matěj je spoluautorem publikace Zaměstnávání cizinců na území České republiky, 2. aktualizované vydání, ANAG, 2020, učebnice Základy pracovního práva, 2. aktualizované vydání, KEY Publishing s.r.o., 2012 a učebnice v anglickém jazyce Brief Introduction to Czech Labour Law, Verlag Dr. Hut, 2000.

Matěj je doporučován jako odborník na pracovní právo v Chambers Europe Guide.


Ocenění


Matěj Daněk si získal renomé především v oblasti poradenství ohledně přistěhovaleckých povolení a automatických převodů zaměstnanců. Má také bohaté zkušenosti s právní pomocí zaměstnavatelům při hromadném propouštění.
Chambers Review 2022
"Matěj Daněk má rozsáhlé zkušenosti s poskytováním pravidelného poradenství klientům ohledně získání povolení pro přeshraniční pracovníky a ochrany jejich osobních údajů. Má rovněž hluboké zkušenosti s poradenstvím pro zaměstnavatele při implementaci plánů účasti zaměstnanců."
Chambers Review 2021
"Matěj Daněk poskytuje poradenství zejména v oblasti transakčního poradenství a právní due diligence při fúzi (akvizici), řešení regulatorní problematiky a realizace projektů imigrační politiky."
Chambers Review 2020

Dohodnite si stretnutie