ADVOKÁT | PRAHA - ČESKÁ REPUBLIKA , OSTRAVA - ČESKÁ REPUBLIKA

Mgr. Marcela Tomčalová

E-mail: marcela.tomcalova@prkpartners.com


Marcela se specializuje zejména na soudní spory a rozhodčí řízení, obecné právo obchodních společností a občanské právo. Dále zaměřuje na dědické právo, likvidace obchodních společností a zastupování poškozených v trestním řízení.

Marcela Tomčalová vystudovala právnickou fakultu Masarykovy Univerzity v Brně v roce 2011 a rovněž absolvovala stipendijní studijní pobyt na právnické fakultě Saarland University v Německu.

K týmu PRK Partners se připojila v roce 2009 jako koncipientka a od roku 2015 působí jako advokátka zapsaná v seznamu advokátů České advokátní komory.

Marcela hovoří plynně česky, anglicky a německy.

Sjednejte si schůzku