ADVOKÁT | BRATISLAVA - SLOVENSKO

Mgr. Ivan Telepčák

E-mail: ivan.telepcak@prkpartners.com


Ivan Telepčák sa špecializuje najmä na právo obchodných spoločností, obchodné právo a právo hospodárskej súťaže (fúzie, kartely, zneužívanie dominantného postavenia).

Ivan absolvoval s vyznamenaním Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave, kde v roku 2010 získal magisterský titul (Mgr). Od roku 2014 je zapísaný v Slovenskej advokátskej komore ako advokát.

Od roku 2010, kedy Ivan nastúpil do PRK Partners, kooperuje s medzinárodnými i lokálnymi klientmi v oblasti hospodárskej súťaže a korporačného práva.

Ivan hovorí plynulo slovensky a anglicky.

Dohodnite si stretnutie