Peter Oravec

JUDr. Peter Oravec

Partner, Bratislava, SlovenskoŠpecializácia:
Alternatívne zdroje energie, Energetické právo, Fúzie & akvizície, Kartelové dohody, Koncentrácie, Korporačné právo, Licenčné konanie a verejnoprávna regulácia, Nekalá súťaž, Súťažné právo, verejné obstarávanie, Zmluvy v energetike

Peter je partner PRK Partners so špecializáciou na korporátne právo, súťažné právo, fúzie a akvizície a energetické právo.

Získal magisterský titul na Právnickej fakulte Karlovej Univerzity v Prahe a titul JUDr. Na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Po dobu 10 rokov pôsobil ako advokátsky koncipient v poprednej, anglickej právnej firme so sídlom v Bratislave.

Peter podal historicky prvú žiadosť o "leniency " na Slovensku. Zastupoval klientov v priebehu inšpekcií (dawn raid) vykonávaných  Slovenským antimonopolným úradom, pri vyšetrovaniach kartelových dohôd a v následnom prieskumovom riadení pred slovenskými súdmi. Peter poskytuje klientom služby spočívajúce v preskúmaní možností narušení hospodárskej súťaže / vykonávanie interného vyšetrovania, organizuje pravidelné školenia zamerané na súťažné právo a modelové vyšetrovacie procedúry typu " down raid".

Peter má rozsiahle skúsenosti v oblasti zneužitia dominantného postavenia a kontroly koncentrácií (na konci roku 2011 dokončil Peter implementáciu podmienky uloženej Slovenským antimonopolným úradom – ako vôbec jeden z  prvých európskych modelov nápravných opatrení).

Peter je odporúčaný ako významný odborník v oblasti práva hospodárskej súťaže / kartelového práva, korporátneho a obchodného práva prostredníctvom rešpektovaného právneho zoznamu Chambers Europe, ako aj ďalších významných publikácií.

Medzi jeho významné mandáty patrí napr.:

  • Poskytovanie právneho poradenstva významnej stavebnej spoločnosti pri vyjednávaní so Slovenskými elektrárňami o uzavretie hlavnej zmluvy o dodávke stavebných prác týkajúcich sa pri dokončovaní výstavby jadrovej elektrárne Mochovce (bloky 3 a 4, dostavba jadrového ostrova) vrátane právnej podpory klienta pri úprave danej zmluvy,
  • Uskutočňovanie právneho auditu kupujúcim prednej slovenskej spoločnosti (VUJE) poskytujúce vysoko odborné služby v oblasti jadrovej energetiky v celom stredoeurópskom regióne,
  • Poskytovanie právneho poradenstva významnej stavebnej spoločnosti počas rokovaní ohľadom záručných otázok a vypracovanie dohody.
Peter hovorí plynulo slovensky, anglicky a česky. Je advokátom Slovenskej advokátskej komory.

 
undefined

Contact Peter Oravec

Ochrana proti spamu. Kolik je dvakrát tři?