Marek Procházka

Marek Procházka LL.M.

Partner, Praha, Česká republikaŠpecializácia:
Alternatívne zdroje energie, Bankovníctvo, Bankovníctvo a financie, Energetické právo, Fúze a iné právné premeny, Fúzie & akvizície, Korporačné právo, Licenčné konanie a verejnoprávna regulácia, Mediácie, Riešenie sporov, Rozhodcovské konanie, Správne konanie, Súdne konanie, Zmluvy v energetike

Marek Procházka je zakladajúcim partnerom PRK Partners. Jeho špecializácia zahŕňa najmä oblasti riešenia sporov (rozhodcovské konanie, mediácia), bankové právo, fúzie & akvizície.

Pred začatím svojej advokátskej praxe v Českej republike získal vzdelanie vo Švajčiarsku a v USA. Po absolvovaní Právnickej fakulty univerzity v Berne pracoval na katedre bankového práva na tejto univerzite. Potom získal magisterský titul LL.M. na Právnickej fakulte Georgetown University Law Centre vo Washington D.C.

Marek je skúseným právnym expertom s dlhou praxou v riešení zložitých prípadov pomocou integrálneho prístupu v rôznych oblastiach práva i ďalších odboroch.

Medzi jeho nedávne mandáty patrí medzinárodné súdne a rozhodcovské konanie v rôznych jurisdikciách, poradenstvo pre bankové inštitúcie v otázkach regulácie, ako aj mnoho úspešných fúzií a akvizícií.

Marek je prezidentom švajčiarsko-českej obchodnej komory a vyvíja aktívnu činnosť aj vo viacerých charitatívnych akciách.
Hovorí plynulo po anglicky, nemecky, česky a francúzsky. Je advokátom Českej advokátskej komory a tiež advokátom vo Švajčiarsku, kde tiež vykonáva advokátsku činnosť vo vybraných mandátoch pre českých klientov.

Marek je doporučovaný ako popredný odborník v oblasti bankovníctva, financií a kapitálových trhov, súdneho a arbitrážneho konania a „corporate governance“ nasledujúcimi publikácimi: Chambers Global, Chambers Europe, International Financial Law Review a IRFL Expert Guides, European Legal Experts, Legal 500 a Best Lawyers.

Chambers Europe:
"Marek Procházka is famous for his can-do attitude: ‘He always delivers to the highest expectations’."


Chambers Global:
"Marek Procházka is experienced in banking regulation matters, and is noted for his expertise in Swiss finance. He is admitted as a lawyer in Switzerland and assists the team’s Czech clients with their Swiss activities."


untitled5.png

Contact Marek Procházka

Ochrana proti spamu. Kolik je dvakrát tři?