Andrea Olšovská

Doc. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská PhD.

Advokát, Bratislava, Slovensko


Špecializácia:
Pracovné právo a zamestnanosť

Andrea vyštudovala Právnickú fakultu na Univerzite Komenského v Bratislave v roku 2001. Doktorandské štúdium a následne habilitačné konanie v roku 2010 absolvovala vo vednom odbore pracovné právo na Trnavskej univerzite v Trnave, kde od roku 2001 pôsobí na Katedre pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia a vyučuje pracovné právo. V roku 2015 bola zvolená za dekanku Trnavskej univerzity v Trnave, Právnickej fakulty.

Ako odborníčka v oblasti pracovného práva sa venuje lektorskej a prednášateľskej činnosti a publikuje odborné a vedecké práce zamerané na pracovnoprávnu problematiku. Bola členkou riešiteľských kolektívov výskumných úloh pre Európsku komisiu ako aj pre Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Andrea je odporúčaná ako významný odborník v oblasti pracovného práva rešpektovaným právnym zoznamom Chambers Europe.

Andrea pôsobí ako advokátka v PRK Partners v Bratislave, kde nastúpila v roku 2006 ako advokátska koncipientka, a poskytuje poradenstvo v oblasti pracovného práva.

undefined

Contact Andrea Olšovská

Ochrana proti spamu. Kolik je dvakrát tři?