PRACOVNĚPRÁVNÍ SNÍDANĚ


Významné aspekty, se kterými se mohou zaměstnavatelé setkat
v souvislosti s pokračující pandemií Covid-19


17. září 2020, 8:30 -11:00 v hotelu Alwyn, Vítkova 26/151, Praha 8


Zářijovou snídani zaměříme na několik významných aspektů, se kterými se mohou zaměstnavatelé setkat v souvislosti s pokračující pandemií Covid-19 (ať již celou situaci budeme vnímat jako poučení z první vlny či přípravu na tu druhou).

Výklad tak zaměříme na možné testování zaměstnanců či měření jejich teploty, včetně uchovávání získaných údajů (a to i z pohledu ochrany osobních údajů – GDPR) nebo povinnosti zaměstnavatelů v oblasti BOZP, zejména pokud jde o nastavení podmínek výkonu práce na pracovišti (např. zda mohou vyžadovat nošení roušek, pokud to nebude povinné dle protiepidemiologických opatření státních orgánů). Pokusíme se také vysvětlit nejasnou otázku posouzení situace, kdy jsou zaměstnanci posláni domů z důvodu, že deklarují, že mají příznaky Covid-19 a kdy není jasné, o jakou překážku v práci se jedná a zda mají zaměstnanci právo na náhradu mzdy či nikoliv.

V této chvíli není možné s určitostí říci, jaká budou v době konání platit protiepidemiologická opatření týkající se shromažďování osob a není tak ani jasné, kolik účastníků se bude moci naší snídaně zúčastnit. Opět proto předpokládáme, že pokud by zájem převýšil možnosti hotelu, přenášeli bychom snídani i on-line (formou webináře). O bližších podmínkách Vás budeme průběžně informovat s tím, že bohužel nemůžeme garantovat možnost fyzické účasti na snídani. 

Dále Vás jako vždy seznámíme i s pracovněprávními a daňovými novinkami.

Přednášející:

  • JUDr. Jaroslav Škubal
  • Ing. Jan Bürger
  • JUDr. Tereza Erényi
  • Mgr. Matěj Daněk
  • Mgr. Daniel Vejsada

Termín uzávěrky přihlášek je čtvrtek 10.9.2020. Registrační poplatek 1.000,- Kč (včetně DPH) splatný do stejného data, faktura pouze na vyžádání.

Po přihlášení je možné účast zrušit nejpozději také do 10.9.2020. Následně je již možná pouze změna účastníka.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Poplatek prosím zasílejte následně až po potvrzení přihlášky. Jinak nemusí být přihláška v případě převyšujícího zájmu účastníků zohledněna a poplatek bude vrácen. Současně si v takovém případě vyhrazujeme právo dát přednost našim klientům.

Registrační formulář

Informace*

Zpráva *