Rozhodnutí týkající se odpovědnosti za šíření obchodních sdělení

Městský soud v Praze vydal důležité rozhodnutí týkající se odpovědnosti za šíření obchodních sdělení. V něm mimo jiné potvrdil závěr Úřadu pro ochranu osobních údajů, že odpovědnost za šíření obchodních sdělení leží kromě rozesílatele především na tom, v jehož prospěch jsou obchodní sdělení rozesílána. Soud se při rozhodování ve věci zabýval nejen povinností získat souhlas adresáta dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ale i povinnostmi vyplývajícími z právních předpisů na ochranu osobních údajů, kde soud dovodil, že objednatel rozesílky určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů a vystupuje tedy jako správce osobních údajů. Více informací najdete v rozhodnutí, zveřejněném na stránkách Úřadu

Toto rozhodnutí znamená novou komplikaci především pro ty klienty marketingových agentur, kteří využívají tyto agentury k rozesílkám reklamy na kontakty spravované těmito agenturami, nad nimiž klienti mají jen omezený nebo dokonce žádný vliv; přesto nyní podle tohoto rozhodnutí budou odpovídat za to, že jsou tyto kontakty získány a využívány v souladu se zákonem. Rozhodnutí prakticky pro tyto klienty stanovuje stejnou míru odpovědnosti za šíření obchodních sdělení, jaká se uplatní pro klienty, kteří využívají marketingové agentury pouze k tomu, aby rozesílaly jménem klientů sdělení na kontakty spravované těmito klienty.