Program COVID - Nájemné

Dne 14. 10. 2020 schválila vláda přípravu 2. výzvy programu COVID – Nájemné, na niž má být připravena podpora ve výši 1,2 mld. Kč, a to pro podnikatele z nejvíce dotčených odvětví. Stát jim má přispět 50 % z celkového nájemného za třetí čtvrtletí 2020, a to do výše 10 mil. Kč na jednoho nájemce. Nově nebude podmínkou plnění poskytnutí slevy od pronajímatele. Druhá výzva programu COVID – Nájemné má být vyhlášena nejpozději do konce října. Právně závazné dokumenty však nebyly k okamžiku publikace tohoto přehledu zveřejněny, informace o 2. výzvě programu proto pocházejí zatím pouze z tiskové zprávy Ministerstva průmyslu a obchodu.