Elektronické podepisování - užitečný přehled

V současné komplikované době jsou sice pomalu rozvolňována původní drakonická opatření nařízená v souvislosti se šířením viru SARS-CoV-2, avšak stále přetrvává zvýšená opatrnost a bdělost. Toto má za následek snahu vyhýbat se, pokud možno, osobnímu jednání, což má značný dopad i do roviny obchodních vztahů.

Kolegové Michal Matějka a Jakub Lichnovský pro Vás za účelem napomoci orientaci v nejrůznějších alternativách osobního jednání připravili jednoduchou info-grafickou tabulku zabývající se možnostmi jednání na dálku a úrovní právní jistoty u takových jednotlivých jednání. Doufáme, že informace obsažené v tabulce Vám pomohou překlenout toto období plné nejistoty.

Pokud byste měli jakékoliv doplňující dotazy, neváhejte se obrátit na naše specialisty, kteří poskytují právního poradenství i za současných ztížených podmínek.


autor
Michal Matějka

autor
Jakub Lichnovský