Publikační činnost

10.07.2018

Výhody rozhodčího řízení a jejich ohrožení

Robert Němec - EURO
Vznikne-li mezi stranami spor, je pravidlem, že ho předloží nezávislé osobě či orgánu, jehož rozhodnutí se podřídí. Přitom chtějí, aby jejich spor byl rozhodnut rychle, spravedlivě a levně. Tradiční soudní řízení nedokáže těmto požadavkům vždy dostát. Proto se zejména ve 20. století velmi rozvinula rozhodčí řízení jako alternativní způsob řešení sporů.

30.04.2018

Evidence skutečných majitelů – aktuální otázky

EPRAVO.CZ Magazine | 1/2018
Dne 1. 1. 2018 nabyly účinnosti poslední části zákona č. 368/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (dále jen „AML Zákon“), a další související zákony (dále jen „AML Novela“). AML Novela provádí směrnici Evropského parlamentu a Rady 2015/849 o předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu, tedy tzv. IV. AML směrnici (dále jen „IV. AML Směrnice“).


24.09.2017

Soudy se přou a zájmy dotčených lidí jdou stranou

Jaroslav Škubal - Hospodářské noviny
Svým nálezem k otázce takzvaného souběhu funkcí se Ústavní soud poměrně ostře vymezil proti dlouholeté judikatuře Nejvyššího soudu dovozující jeho zákaz. Základním argumentem Ústavního soudu byl poukaz na zásadu smluvní svobody a absenci zákonného zákazu souběhu funkcí. Při dovození zákazu určitého jednání pouze soudy je podle Ústavního soudu nutné jeho přesvědčivé odůvodnění s tím, že dosavadní argumenty Nejvyššího soudu toto hledisko nesplňují.

24.09.2017

Inovativní právníci 2017 - Technologie jsou začátkem ještě lepších právníků

Jaké faktory advokátní práce přinášejí nám právníkům největší osobní uspokojení? A mohou nám od těch neuspokojivých pomoci technologie?

24.09.2017

Inovativní právníci - Česká advokacie vstupuje do digitálního světa

Advokacie se stejně jako mnoho dalších oborů snaží přizpůsobit novým technologiím. Česká advokátní komora se proto rozhodla proaktivně hledat platformy, které by advokacii posunuly směrem k větší digitalizaci.

23.06.2017

Technologie jsou začátkem ještě lepších právníků

8.6.2017  Ekonom  str. 36  Příloha - Inovativní právnici 2017 - Inovace v advokacii

Jindřich Kalíšek

16.12.2015

Prof. Karel Eliáš hovořil pro portál Ceska-justice.cz

Karel Eliáš, Of Counsel advokátní kanceláře PRK Partners, hovořil o novele občanského zákoníku pro portál Ceska-justice 12. prosince 2015.

12.10.2015

Prof. Karel Eliáš hovořil pro Lidové Noviny

Prof. Karel Eliáš, Of Counsel advokátní kanceláře PRK Partners, autorem sloupku o zaměstnávání mladistvých dle novely nového občanského zákoníku.

11.08.2015

Prof. Eliáš v rozhovoru pro Ekonom

Ministerstvo opět přibližuje občanský zákoník k 50. letům, říká Karel Eliáš, jeden z autorů nového občanského zákoníku.

25.06.2015

Robert Němec v rozhovoru pro Epravo.cz

hovoří o aktuálním stavu na českém trhu právních služeb a jak se změnil po 22 letech existence PRK Partners.

15.06.2015

Karel Eliáš o změnách nového občanského zákoníku pro Radiožurnál

Nový občanský zákoník v České republice nefunguje déle než rok a půl a už by se v něm měly dělat změny. Zákoník dlouhodobě kritizuje například ministr spravedlnosti Robert Pelikán. Podle autora občanského zákoníku Karla Eliáše je ale na změny příliš brzo.

09.06.2015

Václav Bílý hovoří pro týdeník Euro

Václav Bílý, partner advokátní kanceláře PRK Partners, v rozhovoru mluví zejména o aktuální insolvenční legislativě.

19.05.2015

Výsledky výzkumu PRK Partners a Mazars

Podnikatelům nevadí nový občanský zákoník ani zákon o obchodních korporacích. Vyplývá to z exklusivního průzkumu advokátní kanceláře PRK Partners a společnosti Mazaras pro Lidové Noviny.

07.04.2015

Bohumil Havel o převodu podílu v s.r.o.

Docent Bohumil Havel, Of Counsel advokátní kanceláře PRK Partners, publikoval článek "K převodu podílu v s.r.o. a jeho dokládání rejstříkovým soudům", kde hovoří o navazujících změnách procesní povahy, které přinesla nová právní regulace společností s ručením omezeným zákem č. 90/2012 SB., o obchodních společnostech a družstvech.

20.12.2012

Marek Procházka o českém a švýcarském právu

Prezident Švýcarsko-české obchodní komory a spoluzakládající partner PRK Partners Marek Procházka v dnešním (20.12.2012) rozhovoru s Robertem Břečťanem hovořil o aktivitách zahraničních investorů a obchodníků na českém trhu, o rozdílech a společných prvcích práva v České republice a ve Švýcarsku.

Zajímavým způsobem také glosoval situaci Evropské unie a možnost její budoucí podoby inspirované ve federálním uspořádání Švýcarska.

 

08.01.2012

Nová kniha od expertů PRK Partners

media-law-v02.jpg Naši specialisté na duševní vlastnictví advokát JUDr. Jan Diblík a partner François Veit obohacují trh s odbornou literaturou o nový titul: Mediální právo a práva k nehmotným statkům v České republice. Tato publikace si klade za cíl poskytnout čtenáři, anglicky i česky hovořícímu, základní přehled právního rámce pro jednotlivá odvětví médií v České republice.