Archiv

10.07.2018

Výhody rozhodčího řízení a jejich ohrožení

Robert Němec - EURO
Vznikne-li mezi stranami spor, je pravidlem, že ho předloží nezávislé osobě či orgánu, jehož rozhodnutí se podřídí. Přitom chtějí, aby jejich spor byl rozhodnut rychle, spravedlivě a levně. Tradiční soudní řízení nedokáže těmto požadavkům vždy dostát. Proto se zejména ve 20. století velmi rozvinula rozhodčí řízení jako alternativní způsob řešení sporů.

08.05.2018

Novela stavebního zákona

Seminář se zaměří na nová pravidla dopadající na investory a stavebníky v souvislosti s tzv. „velkou“ novelou stavebního zákona účinnou od 1. 1. 2018. V rámci semináře probereme koncepční změny dané novely, např. nově zavedená společná povolení, která sdružují nejen řízení o posouzení vlivů na životní prostředí EIA, ale i územní a stavební řízení, novelizaci v oblasti závazných stanovisek a dílčí změny, které se promítly mimo stavební zákon.

08.02.2018

Monika Mašková se stala partnerkou PRK Partners

Mgr. Monika Mašková se k 1. lednu 2018 stala partnerkou

13.01.2015

Poskytování právního poradenství pro Raiffeisenbank a.s.

Poskytování právního poradenství pro Raiffeisenbank a.s. v souvislosti s dlouhodobým syndikovaným úvěrem ve výši přesahující 2,68 miliardy CZK.

‹‹ Předchozí 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Další ››