PRK Partners nadále poskytuje služby svým klientům

Zatímco většina našich zaměstnanců pracuje z domova, všechny naše kanceláře jsou otevřené.

Rozšiřujeme možnosti virtuálních konferencí, abychom mohli v tomto období zvýšené právní nejistoty i nadále poskytovat rychlé a efektivní poradenství našim klientům.

Jedná se o bezprecedentní událost a mnoho otázek bude s definitivní platností zodpovězeno až na základě soudního přezkumu. Ujistěte se, že vedete řádné záznamy o všech přijatých opatřeních a vzniklých výdajích v souvislosti se současnou krizí ohledně Covid-19.

V případě jakýchkoli konkrétních dotazů, zejména z oblasti zaměstnanosti, pronájmu a plnění smluv, kontaktujte prosím svého partnera naší advokátní kanceláře.

Více informací na našem profilu LinkedIn.

 

PRK Partners team