Zákon o specifických zdravotních službách - rozbor PRK Partners

Advokátka JUDr. Tereza Erényi, LL.M. a daňový poradce Ing. Jan Bürger zveřejnili analýzu nového zákona na stránkách Epravo.cz

Dnem 1. dubna 2012 nabývá účinnosti zákon vyhlášený ve Sbírce zákonů ČR pod č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, který připravilo Ministerstvo zdravotnictví ČR (MZ). Jednou ze specifických zdravotních služeb, které zákon nově upravuje, je i pracovnělékařská služba. Nový zákon nahradí současnou právní úpravu závodní preventivní péče, která je regulována zákonem č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, a směrnicí MZ o posuzování zdravotní způsobilosti k práci z roku 1967.

Celý článek k přečtení ZDE