Dne 19. 11. 2019 Městský soud v Praze zrušil i druhý z rozsudků pro uznání vydaných Obvodním soudem pro Prahu 8 proti společnosti Volkswagen Aktiengesellschaft.

Z ústního odůvodnění rozsudku Městského soudu v Praze vyplývá, že důvody, pro které nebylo možné vydat rozsudek pro uznání, byly takřka totožné jako v případě rozsudku pro uznání vydaného Obvodním soudem pro Prahu 8 ve prospěch společnosti SUPPORT DIESEL s.r.o., který byl Městským soudem v Praze zrušen dne 3. 10. 2019. I zde bylo Městským soudem v Praze mimo jiné konstatováno, že žaloba spolu s výzvou k vyjádření nebyly společnosti Volkswagen Aktiengesellschaft řádně doručeny. Věc bude nyní vrácena soudu prvního stupně k dalšímu řízení. Dle názoru Městského soudu v Praze by se měl soud prvního stupně v dalším řízení zabývat mimo jiné otázkou aktivní legitimace žalobce, který nárok uplatňuje jako hromadnou žalobu.