PRK Partners úspěšní v zastupování nového klienta koncernu Volkswagen proti společnosti SAFE DIESEL.

Městský soud v Praze zamítl první žalobu proti společnostem z koncernu Volkswagen podanou společností SAFE DIESEL. Ta se v předmětném řízení domáhala odškodnění za naftová služební auta České pošty.

Soud své rozhodnutí odůvodnil tím, že žalobce v řízení postrádá aktivní legitimaci, neboť nepřímé zastoupení v soudním řízení na základě komisionářské či jiné obdobné smlouvy české procesní předpisy neumožňují.

Robert Němec, Partner: „Rozhodnutí soudu vítáme. Soud se ztotožnil s naším názorem, který zastáváme ve všech řízeních. Z odůvodnění dnešního zamítavého rozhodnutí Městského soudu plyne, že struktura nepřímého zastoupení, kterou žalobce zvolil i v dalších řízeních, kde zastupuje velký počet spotřebitelů a jiných subjektů, není procesně přípustná. Zároveň však bylo konstatováno, že český právní řád nabízí spotřebitelům širokou škálu jiných možností, jak se ochrany svých práv efektivně domáhat.“