Pozvánka na seminář Právo marketingu a reklamy - praktický průvodce

Dovolujeme si Vás tímto pozvat na seminář "Právo marketingu a reklamy - praktický průvodce", který se koná  dne 23.9.2019, 9:00 - 13:00 hod. v ICC ČR, Florentinum (recepce A), Na Florenci 2116/15, Praha 1

Workshop zaměřený na praktické otázky reklamního a marketingového práva.

Seminář se zaměří na oblast veřejnoprávní i soukromoprávní regulace reklamy a právních vztahů mezi subjekty jako jsou zadavatelé reklamy a marketingové agentury, a to s celou řadou praktických příkladů i případových studií.

Důraz bude kladen na porozumění problematice tvorby reklamního obsahu, zajišťování odpovídajících práv k tomuto obsahu, minimalizace rizika sporů z reklamního obsahu, popř. v souvislosti s jeho tvorbou a využitím.

Seminář bude zaměřen na nabytí praktických znalostí; velký prostor bude poskytnut dotazům a diskusi.

Určeno pro:

Tento seminář je určen především pro specialisty z oblasti marketingu, propagace a reklamy, stejně tak ale i pro advokáty a interní právní specialisty, kteří se v oblasti marketingu a reklamy pohybují.

Ve firmách je správná marketingová a reklamní politika často klíčovou záležitostí. Nápady reklamních kreativců ale mohou narazit na hranice platné právní úpravy a nedostatečná pozornost v tomto směru může zavdat příčinu zbytečným nákladům na soudní spory, stahování a změny reklamních materiálů. Stejně tak správně nastavené právní vztahy mezi zadavatelem reklamy a reklamní agenturou dovedou předejít mnohým nepříjemným překvapením v budoucnu.

Vhodné zejména pro:

  • Pracovníky v oblasti obchodu, prodeje a marketingu;
  • Advokáty či interní právníky zabývající se marketingovým a reklamním právem

Přednášející:

Michal Matějka - partner, PRK Partners s.r.o. advokátní kancelář

Michal Matějka je partnerem v advokátní kanceláři PRK Partners s.r.o., kde je vedoucím skupiny práva obchodních vztahů a mezinárodního obchodu a rovněž skupiny ICT. Předtím působil bezmála 17 let v pražské kanceláři Baker & McKenzie. Poradenské služby poskytuje ve všech věcech obchodního práva, a to zejména v oblasti mezinárodního obchodu, distribučních smluv a obchodního zastoupení, franchisingu, a spotřebitelského a reklamního práva. Dále se zabývá také řešením sporů, právem informačních technologií a právem duševního a průmyslového vlastnictví, včetně zastupování klientů před českými soudy i v rozhodčím řízení.

Program:

  • Vztahy mezi subjekty působícími v oblasti marketingu a reklamy
  • Veřejnoprávní regulace reklamy
  • Soukromoprávní regulace reklamy
  • Příklady, případové studie, diskuse

Cena: 3.000,- (vč. 21% DPH) - poskytujeme slevy pro více kolegů z jedné společnosti

Pro obchodní partnery advokátní kanceláře PRK Partners s.r.o. nabízíme mimořádnou slevu ve výši 50% z ceny

kurzovného - při registraci na seminář uveďte, prosím, do poznámky v registračním formuláři heslo „PRK“.

Více informací, podrobnější program a registrace ZDE nebo na www.icc-cr.cz