Nová kniha od expertů PRK Partners

Naši specialisté na duševní vlastnictví advokát JUDr. Jan Diblík a partner François Veit obohacují trh s odbornou literaturou o nový titul: Mediální právo a práva k nehmotným statkům v České republice.

Tato publikace si klade za cíl poskytnout čtenáři, anglicky i česky hovořícímu, základní přehled právního rámce pro jednotlivá odvětví médií v České republice. Vedle uvedení aspektů obecné regulace a ovlivnění českého mediálního práva evropskou legislativou, je zmiňována též příslušná judikatura.

V první polovině knihy se autoři zabývají převážně veřejnoprávními aspekty regulace jednotlivých hromadných sdělovacích prostředků (médií) – tiskem, televizí a rozhlasem i Internetem a reklamou. Ve druhé polovině pak komentují především soukromoprávní aspekty mediální regulace z pohledu práv k nehmotným statkům, a to právo na ochranu osobnosti a dobré pověsti, právo autorské a práva související a právo na ochranu proti nekalým soutěžním praktikám.

Tato kniha může posloužit jako užitečný nástroj pro všechny, kteří přicházejí v praxi do styku s mediálním právem a právy k nehmotným statkům a je jedinečná též díky anglickému textu, a tedy i přístupnosti anglicky hovořícím čtenářům.

Kniha ke koupi na stránkách vydavatele.

Ochutnávka k přečtení zde:


media-law-v02.jpg